Úvodní stránka » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Základní ustanovení

Soutěž "Jaro u vás doma" bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 16. 3. 2018 od 10:00 do 16.4. 2018 do 12:00  (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

1.        Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 5 x povlečení Butterfly na jednolůžko. Získají ho první 3 soutěžící s největším počtem hlasů a 2 podle výběru poroty. 

2.        Účast v Soutěži je podmíněna přidáním fotografie  a komentáře na adrese www.darekzafotku.cz. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží od decoDoma.

3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.  

 

Účast v soutěži

  1. Účastník soutěže odešle svoji fotografii prostřednictvím webového formuláře na adrese www.darekzafotku.cz,  přičemž vyplní do formuláře rovněž svou vlastní emailovou adresu a adresu pro odeslání případné výhry, čímž získává nárok na zařazení do soutěže.

2.        Každý hlasující v soutěži odešle svůj hlas prostřednictvím webového formuláře na adrese www.darekzafotku.cz,  přičemž vyplní do formuláře rovněž svou vlastní emailovou adresu. Pro započtení hlasu je potřeba potvrdit e-mail odeslaný společností decodoma. Odeslán bude na e-mailovou adresu uvedenou při hlasování.

3.        Soutěže se lze zúčastnit opakovaně. Hlasovat pro fotografii lze pouze jednou. Provovatel si vyhrazuje právo smazat hlasy, které vyhodnotí jako podvodné a do soutěže nebudou započítány. 

 

HODNOCENÍ: 

Výhru získají první 3 soutěžící s největším počtem hlasů a 2 podle výběru poroty složené ze zaměstnanců decoDoma. 

Kontaktování výherců:

1. Soutěžící je o výhře informován emailem pracovníkem decoDoma.cz po skončení soutěže.

2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie nebo hlasy mimo dobu trvání soutěže.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

3. E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

4. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže.  Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.

5. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo z hlasování vyloučit emaily, které byly zjevně vytvořeny jednorázově za účelem manipulace s hlasy.  E-mailové adresy, které byly v minulosti použity k manipulaci s hlasy, byly zablokovány a není možné z nich hlasovat. 

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu v České republice a Slovenskou poštu po skončení soutěže. 

8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobní údajů

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Provedením objednávky, resp. přihlášením do hry (písemně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím www stránek) dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti decoDoma, s.r.o. se sídlem Praha 10 – Michle, Bohdalecká 1490/25, PSČ 101 00, IČ 242 65 403, jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v objednávce, a to za účelem nákupu zboží od správce.

Zároveň vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a za účelem výše uvedených zpracovávány i prostřednictvím třetích osob (zpracovatelů) pověřených správcem. Dále souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, adresa, příp. telefonní číslo) budou předány jiným správcům za účelem nabízení obchodu a služeb.

Tento souhlas udělujete na dobu 10 let. Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.

Uvedením emailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti decoDoma s.r.o. dle zákona č. 480/2004 Sb. Sb., o některých službách informační společnosti.

© 2013-2018, decoDoma, s.r.o. - Bohdalecká 1490/25 , Praha 10 - Michle , info@decoDoma.cz , tel. 491204205

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.

 
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací