Úvodní stránka » Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Pokud se chystáte zúčastnit naší soutěže, určitě jste ve vašem balíčku objevili jako dárek Robinovu kaPSÍčku. Říkali jsme si, že se vám bude hodit na léky na cesty nebo na kosmetiku do kabelky. Máte nápad na netradiční nebo vtipné využití Robinovy kaPSÍčky? Váš nápad vyfoťte (na fotce vám nesmí chybět právě ona kapsička) a fotku vložte na úvodní stránku. A připojte i váš komentář. Těšíme se na vaše nápady! 

 

PODROBNĚJŠÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE, KDY, KDE, ZA CO A DALŠÍ 

Základní ustanovení

Soutěž "Robinova kaPSÍčka" bude probíhat na území České republikyv termínu od Soutěž probíhá od  26. 2. 2024 do 2. 5. 2024   (dále také jako „doba trvání Soutěže“).

1.        Do soutěže byly vloženy tyto výhry: 3 x beránková deka ELIS 

2.        Účast v Soutěži je podmíněna přidáním fotografie  a komentáře na adrese www.darekzafotku.cz. Účast není podmíněna objednávkou či nákupem zboží od decoDoma.

3.        Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou odeslány po skončení soutěže.  

4.  Do soutěže budou zařazeny jen fotografie, které budou zaslány v průběhu konání soutěže a je na nich kapsička decoDoma. 

5. Cenu získají 3 soutěžící, které vybere porota decoDoma. Hodnotí se kreativní nápad použití i kvalita fotky. 

 

 

Účast v soutěži

  1. Účastník soutěže odešle svoji fotografii prostřednictvím webového formuláře na adrese www.darekzafotku.cz,  přičemž vyplní do formuláře rovněž svou vlastní emailovou adresu a adresu pro odeslání případné výhry, čímž získává nárok na zařazení do soutěže.

2.        Každý hlasující v soutěži odešle svůj hlas prostřednictvím webového formuláře na adrese www.darekzafotku.cz,  přičemž vyplní do formuláře rovněž svou vlastní emailovou adresu. Pro započtení hlasu je potřeba potvrdit e-mail odeslaný společností decodoma. Odeslán bude na e-mailovou adresu uvedenou při hlasování.

3.        Soutěže se lze zúčastnit opakovaně. Hlasovat pro fotografii lze pouze jednou. Provovatel si vyhrazuje právo smazat hlasy, které vyhodnotí jako podvodné a do soutěže nebudou započítány. 

 

HODNOCENÍ: 

Cenu získají 3 soutěžící, které vybere porota decoDoma. Hodnotí se kreativní nápad použití i kvalita fotky. 

 

Kontaktování výherců:

1. Soutěžící je o výhře informován emailem pracovníkem decoDoma.cz po skončení soutěže.

2. V případě, že soutěžící neuvede platnou adresu, tj. vrátí –li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhry, které není možné doručit nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

 

Všeobecná ustanovení:

1. Do Soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své fotografie nebo hlasy mimo dobu trvání soutěže.

2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno, adresu, fotografii, zvukové či obrazové nahrávky s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.

3. E-mailovovou adresu, kterou účastník uvede ve formuláři, je pořadatel oprávněn zařadit do databáze příjemců svých reklamních sdělení. Soutěžící dává pořadateli odsouhlasením těchto podmínek souhlas se zasíláním reklamních sdělení na svou emailovou adresu. Soutěžící může kdykoliv sám zasílání reklamních sdělení zrušit.

4. Pořadatel má právo do soutěže nezařadit fotografie, na kterých je zcela jasné, že pocházejí z fotobanky, fotografie s nevhodným obsahem a fotografie nesplňující podle pořadatele zadání fotosoutěže.  Soutěžící je povinen vlastnit autorská práva k fotografii, kterou do soutěže poskytuje.

5. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15-ti let s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo z hlasování vyloučit emaily, které byly zjevně vytvořeny jednorázově za účelem manipulace s hlasy.  E-mailové adresy, které byly v minulosti použity k manipulaci s hlasy, byly zablokovány a není možné z nich hlasovat. 

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7. Rozesílání výher bude probíhat přes Českou poštu v České republicepo skončení soutěže. 

8. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že Pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn Soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v Soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Ochrana osobní údajů

Chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

 
KDE UKLÁDÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 
Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem (např.) zpracování Vašeho požadavku na informaci tak, abyste na Váš dotaz obdrželi řádnou odpověď a informace o našich produktech, za účelem uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů).
 
Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.
 
Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.
 

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak společnost decoDoma, s.r.o. se sídlem Bohdalecká 1490/25, Praha 10 – Michle, PSČ 101 00, IČ 242 65 403 (decoDoma) používá a chrání veškeré informace, které jsou společnosti decoDoma předávány používáním této webové stránky. decoDoma se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. decoDoma může tyto zásady čas od času změnit aktualizací této strany. Občas byste tuto stranu měli zkontrolovat, abyste se ujistili, že Vám případné změny vyhovují. Tyto zásady jsou platné od 12. 1. 2018.
 
Správcem údajů je společnost decoDoma, s.r.o. se sídlem Bohdalecká 1490/25, Praha 10 – Michle, PSČ 101 00 , IČ 242 65 403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 198898.
 
Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen "Zákon”), se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.
 
Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.
 
Bližší informace najdete na webu pořadatele soutěže www.decodoma.cz. PŘEČÍST. 

© 2013-2024, decoDoma, s.r.o. - Bohdalecká 1490/25 , Praha 10 - Michle , info@decoDoma.cz , tel. 491204205

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.

 
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací